Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm việc sử dụng sai nhà SHNN tại Hà Nội

30/04/2015

Theo báo cáo chưa đầy đủ, hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội còn khoảng 200 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước (SHNN) sử dụng chưa đúng mục đích được giao.

Công tác quản lý, sử dụng hơn 1.000 cơ sở nhà, đất thuộc SHNN tại TP. Hà Nội được phản ánh là chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng “liên doanh, liên kết”, cho thuê để trục lợi. Để giải quyết tình trạng nói trên, tại buổi họp báo của Chính phủ diễn ra vào chiều 25/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết: Thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện việc sắp xếp nhà đất thuộc SHNN; yêu cầu các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước phải xử lý nghiêm những sai phạm, trong đó có việc quản lý, sử dụng, liên doanh, liên kết cho mượn, cho thuê không đúng quy định.

Theo báo cáo của TP. Hà Nội và Bộ Tài chính, trên địa bàn Thủ đô hiện có 12.111 cơ sở nhà, đất đã được kê khai, báo cáo, trong đó có 1.493 cơ sở do các cơ sở thuộc Trung ương (bao gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thuộc Trung ương) và 10.618 cơ sở do các cơ sở thuộc địa phương (gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc TP. Hà Nội) quản lý và sử dụng. Tính đến cuối năm 2014, đã có 11.948 cơ sở, gồm 1.330 cơ sở thuộc TW và 10.618 cơ sở thuộc địa phương được kiểm tra, rà soát, sắp xếp và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý.

nhà, đất thuộc SHHH
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng sai nhà, đất thuộc SHHH

Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, trên địa bàn TP. Hà Nội hiện còn khoảng 200 cơ sở nhà, đất sử dụng không đúng mục đích được giao (trong đó, có 60 cơ sở cho thuê, cho mượn; 5 cơ sở liên doanh liên kết không đúng quy định; 90 cơ sở được bố trí làm nhà ở đan xen trong khuôn viên cần phải di dời; còn lại là các sai phạm khác như lấn chiếm, bố trí cho các đối tượng khác sử dụng...). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm này theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công và theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã tiến hành kiểm tra, rà soát tại Tp.HCM và dự kiến sẽ kiểm tra tại địa bàn TP. Hà Nội vào quý II/2015, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc SHNN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc Trung ương trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện và thực hiện phương án sắp xếp lại, đồng thời xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất thuộc SHNN đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

support@vnreal.vn
0972663355
Chat ngay Chat ngay